PyttePrint medverkar i exklusivt reportage i Sydsvenskan

Spännande nyheter! PyttePrint har blivit uppmärksammade i ett exklusivt reportage hos Sydsvenskan. Där framhävs vårt viktiga arbete med att bekämpa förlossningsrädsla och främja anknytningen mellan mamma och barn. Artikeln finns att läsa HÄR.

Ett stort tack till Marika Anjou på Sydsvenskan för den fina artikeln, och särskilt tack till våra fantastiska kunder Angelica och Priscilla Meza Ahlin för att ni ville vara med och medverka!

Det är med stor glädje och tacksamhet vi ser fram emot att fortsätta sprida kunskap och stödja de som behöver det mest. Tack för att ni är en del av vår resa!