Så här beställer du

Här går vi igenom hur du beställer våra produkter.

Steg 1: Boka in ditt besök

Börja med att boka 3D-fotografering via kontaktformuläret på startsidan, eller genom att maila order@pytteprint.se. Observera att 3D-fotografering i nuläget endast finns i Lund, Skåne.

Steg 2: Förberedelser inför 3D-fotograferingen

För att säkerställa ett optimalt resultat är det några förberedelser som behövs inför 3D-fotograferingen. Här är några råd:

Klädsel: Vi rekommenderar ljusa kläder med mönster, eftersom det underlättar för våra kameror att korrekt fånga upp detaljerna och skapa en mer exakt modell.

Stå still: Under 3D-fotograferingen är det viktigt att stå så stilla som möjligt. Rörelser kan orsaka suddighet eller förvrängningar i den slutliga produkten.

Hår och accessoarer: Om du har långt hår, se till att det är uppsatt så att det inte täcker ditt ansikte eller andra delar av din kropp. Undvik också stora och reflekterande accessoarer, exempelvis glasögon.

Steg 3: 3D-fotograferingen

När du är redo kommer du att ställa dig på vår displayplatta, som snurrar runt för att tillåta 3D-fotografering från alla vinklar. Processen är snabb och tar bara några minuter, och vårt team kommer att vara där för att vägleda dig.

Steg 4: Bearbetning av fotografierna

Efter 3D-fotograferingen kommer vårt team att bearbeta bildmaterialet. Vi använder avancerade programvarulösningar för att omvandla fotografierna till en 3D-modell. Det här steget är avgörande för att säkerställa att alla detaljer kommer med och att den färdiga statyn blir så realistisk som möjligt.

Steg 5: 3D-utskriften

Så snart 3D-modellen är klar börjar utskriftsprocessen. Våra 3D-skrivare arbetar lager för lager för att bygga upp din staty med hög precision, resulterande i en detaljerad och hållbar produkt.