3D-utskrivna ultraljudsbilder: En nyckel till stärkt moder-foster-anknytning och psykologiskt välbefinnande under graviditeten

Ny forskning har belyst de positiva och betydande fördelarna med att använda 3D-utskrivna modeller som komplement till traditionella 3D-ultraljudsbilder under graviditeten. Resultaten från två separata studier ger insikter om hur denna teknik kan stärka anknytningen mellan blivande mödrar och deras ofödda barn, samt förbättra olika psykologiska aspekter.

I en randomiserad kontrollerad studie (Coté et al., 2020) delades 96 gravida kvinnor in i två grupper. Den ena gruppen genomgick enbart vanliga 3D-ultraljudsundersökningar, medan den andra gruppen även fick tillgång till 3D-utskrivna modeller av fostrets ansikte. Resultaten visade att kvinnorna som hade tillgång till 3D-utskrivna modeller rapporterade en markant ökning i anknytningen till fostret jämfört med dem som enbart genomgick konventionella ultraljudsundersökningar. Detta indikerar att användningen av 3D-utskrivna modeller kan spela en väsentlig roll i att stärka anknytningen mellan blivande mödrar och deras ofödda barn.

I en annan studie (Coté et al., 2022) undersökte man hur 3D-utskrivna modeller påverkade olika psykologiska konstrukter under graviditeten. Tre fall presenterades:

Det första fallet involverade en 35-årig kvinna som väntade tvillingar. Hon fick 3D-utskrivna modeller av tvillingarna baserat på ultraljudsdata. Resultaten visade att modellerna positivt påverkade hennes känslor och anknytning till fostren. Det andra fallet innefattade en 21-årig kvinna som tidigare hade upplevt graviditetsförlust och svår preeklampsi. Efter att ha fått en 3D-utskriven modell av sitt foster minskade hennes ångest och depression avsevärt. I det tredje fallet stod en 36-årig kvinna inför beskedet att hennes foster hade en läpp- och gomspalt. Efter att ha fått en 3D-utskriven modell av fostrets ansikte förbättrade sig hennes depression och anknytning till fostret. Resultaten från dessa fall visar att användningen av 3D-utskrivna modeller kan vara en icke-farmakologisk behandling för att förbättra psykologiska konstrukter under graviditeten.

Sammanfattningsvis har dessa två studier belyst de betydande fördelarna med att använda 3D-utskrivna ultraljudsbilder under graviditeten. Dessa bilder har potential att stärka anknytningen mellan blivande mödrar och deras ofödda barn och förbättra det psykologiska välbefinnandet hos blivande föräldrar. Denna utveckling öppnar upp möjligheter för framtida tillämpningar inom medicinsk vård och kan vara till nytta för såväl blivande föräldrar som medicinska vårdgivare.

Vill er klinik erbjuda 3D-utskrivna ultraljudsbilder? Klicka här för att läsa mer.

Referenser

Coté, J. J., Coté, B. P., & Badura-Brack, A. S. (2022). 3D printed models in pregnancy and its utility in improving psychological constructs: a case series. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), 114. DOI: 10.1186/s12884-022-04558-5.

Coté, J. J., Badura-Brack, A. S., Walters, R. W., Dubay, N. G., & Bredehoeft, M. R. (2020). Randomized Controlled Trial of the Effects of 3D-Printed Models and 3D Ultrasonography on Maternal-Fetal Attachment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, PMID: 32045565, DOI: 10.1016/j.jogn.2020.01.003.